Măsuri CJSU

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, întrunit azi, 10.03.2020, în şedinţă ordinară de lucru, a aprobat Decizia nr. 1 din 09.03.2020 a Grupului de lucru al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud.

CJSU, la propunerea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, vor întreprinde următoarele măsuri: Suspendarea activităților cu publicul și a evenimentelor culturale la toate instituțiile de cultură din subordinea consiliului județean, respectiv la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud, Centrul Cultural Județean Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăsud, începând cu data de 10.03.2020 până la 31.03.2020; măsura se aplică și la Centrul Cultural Dacia, sens în care se vor face demersuri către societatea RoFilm S.A. în vederea suspendării activității de difuzare a producțiilor cinematografice;

Aducerea la cunoștința operatorilor de transport rutier județean de persoane obligativitatea respectării măsurilor de dezinfecție a mijloacelor de transport;

Desfăşurarea de controale pe mijloacele de transport ale operatorilor județeni, pe baza unor grafice de control, în vederea verificării respectării de către aceștia a măsurilor de dezinfecție a habitaclului mijlocului de transport (ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune, etc.);

La Spitalul Județean de Urgență Bistrița, începând cu data de 10.03.2020, sunt interzise vizitele aparținătorilor persoanelor internate;

La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud se vor lua măsuri în vederea interzicerii vizitelor la beneficiarii serviciilor sociale asigurate în cadrul structurilor aflate în subordinea acesteia;

Transmiterea on-line a documentațiilor privind evaluarea/reevaluarea în grad de handicap a beneficiarilor copii/adulți la Serviciul de evidență complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud de către solicitant sau de personalul responsabil din cadrul primăriilor;

La Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al județului Bistrița-Năsăud se vor lua măsuri în vederea asigurării serviciilor de eliberare a documentelor numai pentru urgențe;

Punerea în aplicare a recomandărilor Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții prevăzute în Dispoziția metodologică nr.6377/ANDPDCA/09.03.2020;

Având în vedere riscul ridicat din unităţile de învăţământ preşcolar (creşe), prin Hotărâre, se recomandă primarilor unităţilor administrativ teritoriale suspendarea activităţii în aceste unităţi prin hotărâre adoptată de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire;

Totodată, se recomandă primarilor unităţilor administrativ-teritoriale sistarea oricăror activităţi în aer liber şi nu numai, cu afluenţă mare de persoane, în contextul riscului ridicat de răspândire a infecţiei cu Coronavirus (pieţe, târguri, oboare) prin hotărâre adoptată de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire dacă este cazul.

În contextul suspendării procesului de învăţământ în unităţile şcolare în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcţie de evoluţia situaţiei la nivel judeţean, se vor suspenda activităţile în care sunt implicaţi un număr însemnat de elevi (şcoala altfel, excursii, cursuri etc.).

Va fi întocmit şi pus în aplicare a Planul Specific de Continuitate de către fiecare instituţie, precum şi prevederile hotărârilor C.N.S.S.U.

Vor fi încheiate protocoale între Direcţia de Sănătate Publică şi furnizorii de servicii publice (gaz, curent şi apă) cu informaţii legate de persoanele aflate în izolare la domiciliu, în eventualitatea necesităţii intervenţiei de urgenţă a furnizorilor de servicii la domiciliile acestora.

Întocmirea unei adrese către C.N.S.S.U. privind emiterea unei proceduri pentru persoanele aflate în izolare, similară cu cea pentru persoanele aflate în carantină, cu privire stabilirea modului de decontare a cheltuielilor autorităţilor publice locale.

Suspendarea de activități culturale (spectacole, concerte, evenimente la bibliotecă) până la data de 31.03.2020.

S-au suplimentat posturile de pază la spital, pentru a se respecta măsura de interzicere a vizitelor apartenenților.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD