Măsuri la Registrul Comerțului

Informare de presă

În vederea protejării sănătății solicitanților de servicii și a personalului Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BIstrița-Năsăud, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, în temeiul Hotărârii nr. 24/ 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național, prin Decizia nr. 209 din 15.05.2020 a Directorului General al Oficiului Național al Registrului Comerțului, au fost instituite următoarele măsuri:

Programul de lucru cu publicul la ghişeele instituţiei se derulează pe parcursul a 4 ore, fracţionat în două intervale orare (luni – joi: 9.00–11.00, 12.00-14.00; vineri: 8.00–10.00, 11.00-13.00), iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spaţiile destinate lucrului cu publicul.

Recomandăm solicitanţilor de servicii utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice/ poştă, atât pentru depunerea, cât şi pentru eliberarea cererilor/ documentelor, având în vedere faptul că activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale poate fi desfăşurată prin mijloace electronice/ poştă;

Consultarea stadiului soluţionării cererilor de înregistrare se poate face prin accesarea secţiunii Stadiu dosar din portalul de servicii ONRC – portal.onrc.ro;

Activitatea de asistenţă se face cu programare: telefonic (0263 214463), la sediul ORCT BN sau pe e-mail la adresa programari@bn.onrc.ro

Solicitanţii de servicii vor completa, în vederea accesului în instituție, un chestionar, cu instrumente de scris proprii, pentru evitarea posibilelor riscuri.

Nu este permis accesul in sediul ORCT BN fără măşti de protecție.

Solicitanţii vor beneficia de dezinfectant (alcool sanitar) la intrarea in instituție si li se va măsura temperatura cu un termometru digital non-contact.

Pentru limitarea riscului de îmbolnăvire, accesul se va face conform principiului “un om la fiecare ghișeu” pentru relații cu publicul.

Suplimentar, la nivelul ORCT BN am decis eliberarea de bonuri cu număr de ordine, iar solicitanților de servicii la ghișeu le recomandăm să opteze pentru primirea documentelor prin poștă.

Alte măsuri de sprijin:

Pe o durată de 6 luni de la data încetării stării de urgență, toate declarațiile pe propria răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/ alte cereri (ex: declarația pentru asociat/ asociat unic, administrator/ cenzor, declarația de beneficiar real, declarația de unicitate sediu dată în temeiul art. 17/ Legea 31/1990) pot avea și formă de înscris sub semnătură privată și pot fi transmise la ORC fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, prin servicii poștale sau prin curier.

Specimenul de semnătură (unde legea prevede) poate fi dat și sub forma unui simplu înscris sub semnătură privată.

Termenul pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real se prelungeşte pănă la 1 noiembrie 2020. Ea poate fi dată sub semnătură privată și transmisă la ORC fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, prin servicii poștale sau prin curier.

Îi asigurăm pe toți cei care apelează la serviciile ORCT BN că măsurile luate sunt de natură să le protejeze sănătatea, că personalul instituției depune întregul efort pentru soluționarea tuturor solicitărilor și le mulțumim pentru modul exemplar în care se manifestă.

Pentru lămuriri suplimentare, puteți suna și la numărul de telefon 0752011320.

Director ORCT BN,

Ioan Turc