Moaște Iuliu Hossu

Moaştele Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, episcop martir pentru credinţă, vor fi aduse în Parohia „Buna Vestire” Bistriţa.

Duminică, 17 noiembrie 2019, Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, episcopul de Cluj-Gherla va vizita din nou Parohia „Buna Vestire” Bistrița, unde va celebra Sfânta Liturghie duminicală, (de la ora 10.00), împreună cu preoţii parohiei şi va încredinţa pr. Ioan Vasile Frişan, protopop de Bistriţa, relicve ale Fericitului Iuliu Hossu.

Relicvariul cu moaşte „ex ossibus” va fi însoţit şi de un atestat care confirmă că aceste fragmente de os aparţin Fericitului episcop martir. Documentul poartă semnătura Postulatorului cauzei de beatificare a episcopilor greco-catolici martiri din România, pr. Vasile Man.

Fărâmele de os ale Cardinalului Hossu vor fi aduse pentru a rămâne permanent în această biserică, la dispoziţia credincioşilor bistriţeni, spre venerare, pentru a fi semn vizibil al puternicei mijlociri la Tronul Părintelui Ceresc, a Fericitului Iuliu Hossu.

Vizita Ierarhului clujean la Bistriţa va fi un prilej şi pentru binecuvântarea unei plăci comemorative inscripţionată cu numele Fericitului Cardinal Iuliu Hossu ce va fi depusă la baza statuii care-l înfăţişează binecuvântând şi care aminteşte de prezenţa spirituală a marelui arhiereu pe aceste meleaguri, precum şi de aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire.

Mai înainte de a-şi sfârşi lupta pământească, Cardinalul Iuliu Hossu a lăsat moştenire urmaşilor săi un îndemn şi o promisiune pe care o ţine și acum din lumina cerească. Eminenţa Sa Iuliu Hossu a spus: „Când ceasul dreptăţii va sosi, Biserica Unită să păşească în public cu doctrina iertării, cu armonia şi pacea între oameni. Eu, în numele vostru, voi vorbi în faţa Sfintei Treimi, în faţa lui Isus şi în faţa Mijlocitoarei Doamne. Fiţi tari în credinţă, nutriţi speranţa şi iubiţi-vă între voi şi iubiţi pe toţi oamenii de orice naţionalitate şi de orice confesiune!”.

Fericitul Iuliu Hossu, a păstorit cu dragoste părintească Eparhia de Gherla încă din anul 1917,  devenită, din 1930, de Cluj-Gherla. În 1948, cardinalul a fost închis pentru credinţă, dar cu toate acestea a purtat în suflet şi în rugăciune neîncetat turma încredinţată până la moarte, în 1970.

În urmă cu un an, la Bistrița a avut loc binecuvântarea statuii Cardinalului Iuliu Hossu – un monument înalt de 2,70 m, amplasat în fața bisericii „Buna Vestire” Bistrița.

La acel moment important pentru parohia noastră, Ps. Sa Florentin Crihălmeanu s-a aflat în mijlocul credincioșilor unde a celebrat Sfânta Liturghie. Totodată, a avut loc vernisarea expoziției documentare „Iuliu Hossu – Păstor al Românilor și mărturisitor al credinței”, respectiv binecuvântarea Muzeului Cardinal Iuliu Hossu, care ființează la sediul Parohiei Greco-Catolice „Buna Vestire” Bistrița, din str. Gării, nr. 13.

Prezenţa, după data beatificării, a moaştelor Fericitului episcop Iuliu Hossu în mai multe altare sfinţite şi în biserici de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla şi nu numai, sunt dovada faptului că şi-a împlinit promisiunea. Rămâne ca fiii săi spirituali, credincioşii greco-catolici şi toţi credincioşii care-l primesc în sufletele lor, să-i urmeze exemplul şi să-i primească moştenirea de credinţă.

Am păstrat credința noastră și în veci n-o voi lăsa, / A fost toată viața voastră, este toată viața mea!

(refrenul Imnului Episcopilor Martiri – intonat solemn la 2 iunie 2019, la Blaj, la beatificarea săvârşită de Sf. Părinte Francisc pe Câmpia Libertăţii)

Vă așteptăm cu drag,

Pr. Ioan Vasile Frișan

PROTOPOP  PROTOPOPIATUL  GRECO-CATOLIC  BISTRIŢA