Obiectivele Alianței 2020 USR Plus în Parlamentul European

OBIECTIVELE ALIANȚEI 2020 USR PLUS ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

I. Justiție și protejarea drepturilor românilor în UE

II. Bunăstarea societății: sănătate, educație, măsuri anti-sărăcie

III. Prosperitate europeană acasă, în România

IV. Politica externă și de securitate

I. Justiție și protejarea drepturilor românilor în UE

O mare parte din progresele făcute de România în reforma justiției și în lupta anticorupție s-au datorat aderării la Uniunea Europeană. Ne angajăm să acționăm în Parlamentul European și la guvernare din 2020 ca să refacem o justiție independentă, curajoasă.

Ne angajăm la consolidarea unei legislații europene anticorupție solide și la un cadru legislativ de cooperare care să permită cu ușurință combaterea infracționalității, a spălării de bani, a crimei organizate și a terorismului, precum și recuperarea prejudiciilor cauzate de acestea.

Victimele marilor scheme infracționale de spălare de bani, crimă organizată și corupție nu sunt doar indivizi, ci comunități și națiuni întregi, așa cum România devine, încet și sigur, victima PSD, a lui Dragnea și a marilor corupți.

Vom susține activitatea agențiilor europene relevante pentru combaterea criminalității și cooperarea judiciară transfrontalieră.

Vom propune extinderea competențelor Mediatorului European astfel încât acesta să poată interveni în sprijinul cetățenilor care interacționează cu instituții naționale care gestionează fonduri europene.

Vom face și vom consolida legi care să ocrotească avertizorii de integritate, independența presei, accesul la informațiile de interes public; toate sunt complementare și indispensabile actului de justiție.

Vom propune extinderea aplicabilității dreptului la buna administrare în relația dintre cetățeni și instituțiile naționale care gestionează fonduri europene.

Vrem România în Schengen și vom contribui la securizarea granițelor țării, care vor deveni și granițele spațiului Schengen.

Vom susține în Parlamentul European respectarea drepturilor cetățenilor români în UE, în calitate de cetățeni europeni. Avem dreptul de a munci oriunde în UE, avem dreptul la libera circulație, avem dreptul de a presta servicii oriunde în UE.

Cetățenii români au aceleași drepturi ca orice alt consumator european. De aceea vom susține dezvoltarea de noi mecanisme destinate comparării calității produselor și serviciilor oferite pe Piața Internă.

Nu putem accepta pe piața din România produse de o calitate inferioară față de cele comercializate în restul UE. Vom susține măsuri de sprijin al societății civile, precum Instrumentul European al Valorilor, care finanțează ONG-uri din UE care se bat pentru protejarea valorilor europene și se luptă cu abuzurile împotriva democrației și statului de drept.

Vom susține introducerea de mecanisme obligatorii de consultare a cetățenilor cu privire la prioritățile și politicile Uniunii Europene.

II. Bunăstarea societății: sănătate, educație, măsuri anti-sărăcie

Sănătate

Vom milita pentru acordarea de fonduri europene suplimentare pentru construirea de noi spitale și pentru modernizarea, la standarde europene, a rețelei de spitale existente.

Vom milita pentru introducerea de standarde comune europene pentru calitatea serviciilor medicale și pentru managementul din spitale.

România nu este membră a niciunei rețele de cooperare regională pentru transplantul de organe. Vrem ca românii să aibă acces la aceste rețele și vom milita la nivel european pentru reguli comune și transparente pentru transplant, care să înlocuiască sistemul corupt actual bazat pe pile și relații.

Vom propune în Parlamentul European extinderea directivei europene pentru servicii medicale transfrontaliere, pentru ca românii să poată beneficia de servicii de sănătate care nu sunt disponibile în țară.

Vom introduce programe europene de nutriție, prevenție și de educație în sănătate.

Educație

Alocarea de fonduri europene la nivelul întregii comunități concentrate către creșterea și securizarea accesului la educație pentru copiii din familiile nevoiașe: decontarea costurilor de transport pe toată perioada școlarizării, reabilitarea unităților de cazare pentru elevii din școlile tehnice și de meserii care locuiesc la distanță.

Creșterea calității învățământului vocațional, tehnic și agricol prin alocarea de fonduri europene suplimentare către programe de dezvoltare a infrastructurii necesare acestui tip de școlarizare (ateliere, sere, laboratoare). Burse de mobilitate pentru organizarea și realizarea de programe de schimburi pentru liceeni.

Asigurarea introducerii, în toate statele membre, în învățământul primar și gimnazial, de conținut educațional axat pe cultura și istoria europeană, cu accent pe unitatea și integrarea europeană a tuturor statelor membre.

Susținerea adoptării la nivel european a Garanției pentru competențe – cadrul legislativ care să asigure accesul la competențe cheie aliniate cu nevoile pieței muncii pentru persoanele cu dificultate de acces la formare.

Crearea cadrului pan-european de evaluare periodică cu metode și conținuturi de evaluare aliniate la testele PISA (Program For International Student Assessment) – inclusiv prin trecerea de la testele cu hârtie și creion la evaluarea computerizată.

Antisărăcie

Propunem măsuri cu fonduri europene pentru activarea pe piața muncii, pentru reducerea abandonului școlar și pentru antreprenoriat social – toate gândite ca instrumente de combatere a sărăciei extreme.

Tinerii

Vom milita pentru folosirea mai eficientă și suplimentarea garanției pentru tineret, pentru a ajuta tinerii să își găsească locuri de muncă, dar și pentru dezvoltarea unei garanții pentru competențe (descrisă mai sus).

III. Prosperitate europeană acasă, în România

Aderarea la zona euro

Ne vom asigura ca România să fie eligibilă pentru finanțarea reformelor structurale în vederea aderării la zona euro.

Satul și agricultura

Politicile agricole ale României trebuie să vizeze crearea clasei de mijloc la sate, ridicarea ruralului și prin economie non-agrară, dezvoltarea fermelor de familie, asocierea fermierilor, încurajarea lanțului scurt dintre producător și consumator.

Încurajarea Grupurilor de Acțiune Locală ca instrument predilect de implementare pentru programele de dezvoltare locală.

Vom sprijini dezvoltarea fermelor mici și mijlocii prin fonduri europene pentru a consolida un trai decent în mediul rural și pentru a crea valoare adăugata în vederea susținerii economiei locale. În acest sens, vom sprijini, de asemenea, plafonarea subvențiilor pentru fermele mari, concomitent cu mărirea subvențiilor pentru fermele mici și medii.

Cadastrul național este o prioritate și fondurile europene trebuie să fie folosite împreună cu cele naționale pentru a aduce mediul rural spre rezolvarea acestei probleme structurale, pe care guvernele iresponsabile o tot evită și amână.

Vom milita pentru recunoașterea europeană a terenurilor agricole ca parte a patrimoniului social și natural local și vom susține introducerea dreptului de reglementare națională a tranzacțiilor cu terenuri agricole.

Fondurile europene

Ne propunem să facilităm atât creșterea absorbției de bani europeni, cât și calitatea proiectelor care sunt finanțate.

Vom apăra păstrarea cel puțin la același nivel a fondurilor de coeziune alocate României și păstrarea unei politici de coeziune puternice a UE care să reducă decalajele între statele membre.

Accentul trebuie pus pe beneficiarul final, adică pe oameni și companii. Acest lucru se poate realiza printr-o strategie de investiție coerentă: conectarea României la infrastructura europeană, aducerea la nivel european a străzilor, școlilor, spitalelor. Trebuie să eliminăm proiectele supra-bugetate care facilitează frauda și care nu se finalizează niciodată.

Pe lângă fondurile de coeziune și dezvoltare rurală, este timpul ca România să beneficieze mai mult de banii europeni din programele sub gestiunea directă a Comisiei Europene. De aceea, vom milita pentru introducerea unor cote naționale de finanțare în programele de susținere a cercetării și dezvoltării (Horizon Europe), protecția mediului (Life) și fondul de investiții InvestEU.

Simplificarea, debirocratizare

Sistemul de management al fondurilor europene trebuie radical simplificat și debirocratizat; sistemul bancar și organisme intermediare private, precum organizațiile non-guvernamentale, pot prelua activitățile de consiliere, evaluare e proiectelor, contractare, astfel încât fondurile europene să urmeze nevoile reale de dezvoltare, nu să creeze clientelă artificială. Fiecare român care are o idee de proiect trebuie să găsească simplu și clar informațiile necesare.

Monitorizarea proiectelor PNDL

Vom denunța și monitoriza din Parlamentul European această tentativă colosală de fraudare a fondurilor europene, pentru că aceste proiecte nu îndeplinesc în mare parte condițiile de eligibilitate pentru a fi finanțate din bugetul european.

Fondurile naționale de dezvoltare și investiții trebuie să fie implementate urmând aceleași reguli și proceduri cu fondurile europene pentru a asigura coerența, pentru a simplifica pentru beneficiari și pentru a împiedica frauda din bugetul național.

Sprijin pentru Diaspora

Vom sprijini programe de tip Diaspora Start Up, program co-finanțat de UE, care va susține românii care vor să investească în afaceri în țară.

Stimularea antreprenoriatului

Vom iniția programe de stimulare a creării de IMM-uri și de susținere a afacerilor de familie cu sprijinul fondurilor UE, prin granturi pe principiul co-finanțării 1 la 1 (stat / antreprenor).

Vom sprijini programe de internaționalizare a afacerilor (piețe terțe) conduse de antreprenorii români și din regiune, realizate în colaborare cu instituțiile UE și cu sprijinirea agenției de export (Invest România).

Digitalizarea completă a înființării și administrării companiilor

Vom propune introducerea de bune practici europene pentru digitalizarea și simplificarea procedurilor de înregistrare și administrare a firmelor, inclusiv prin folosirea tehnologiei blockchain pentru Registrul Comerțului.

Accesul la instrumente diversificate de finanțare a creșterii afacerii

Promovarea cadrului normativ la nivel european pentru încurajarea finanțărilor alternative – crowdfunding, business angels etc.

Antreprenoriat cu responsabilitate socială

Integrarea conceptelor de responsabilitate socială (CSR) în activitatea de antreprenoriat, la nivel național și UE, încă din faza de start-up a afacerilor.

Programe de educație antreprenorială a tinerilor, cu co-finanțare din fonduri UE, care să pregătească viitoarele generații de antreprenori responsabili încă de pe băncile școlii.

Digitalizare

Dezvoltarea hub-urilor regionale de inovare digitală (DIH) folosind fonduri europene.

Crearea unui centru european de excelență în cercetare în domeniul TIC, cu sediul în România, finanțat din fonduri europene.

Dezvoltarea sustenabilă și mediul

Vom sprijini dezvoltarea durabilă, bazată pe încurajarea economiei circulare, pe valorificarea responsabila a resurselor solului si subsolului și asigurarea mentinerii valorilor naturale și culturale prin reteaua de arii naturale protejate, administrate si valorificate eficient.

Vom propune măsuri europene pentru protejarea fondului forestier, inclusiv crearea unui catalog european al pădurilor virgine, cvasi-virgine, care să recunoască valoarea patrimonială a lor și să asigure protecție sporită a acestora.

Piața muncii și ocuparea

Vom încuraja formarea pe tot parcursul vieții, precum și flexibilitatea muncii, inclusiv la distanță, pentru a aduce în piața muncii peste 1 milion de oameni care ar putea munci, dar nu au condițiile sau motivația să participe.

Vom cere la nivel european suplimentarea bugetului Fondului Social European+ pentru a finanța măsuri active de ocupare menite să încurajeze mobilitatea și integrarea în piața muncii a categoriilor vulnerabile.

IV. Politica externă și de securitate

Vrem o politică externă a UE activă, coerentă și conectată la interesele de securitate și economice ale României.

Vom susține promovarea unei comunități strategice la nivel european și transatlantic care împărtășește aceeași înțelegere a amenințărilor de securitate convenționale și neconvenționale (terorism, atacuri cibernetice, dezinformare, schimbări climatice, fluxuri migratorii), a nevoii de a gândi și implementa într-o manieră integrată politica externă și de securitate și politicile publice și economice în general. Vedem nevoia de a asigura o unitate de acțiune și parteneriat între toate instituțiile, comunitățile de afaceri, societatea civilă, între sectorul public și cel privat, între nivelul național și cel european, între nivelul european și cel transatlantic (relația cu SUA și Canada), între UE și NATO, precum și cu integrarea statelor cu aspirații europene din Balcani și Europa de Est.

Vrem o politică externă a UE mai coerentă și mai bine conectată la interesele României

Credem că Republica Moldova are un destin european. Frații noștri din Republica Moldova trebuie să vadă că integrarea europeană înseamnă beneficii concrete, un nivel de trai mai bun, nu doar promisiuni propagandistice. Ca demers imediat, vom solicita înființarea unui grup de sprijin pentru Republica Moldova în cadrul Comisiei Europene, similar celui pe Ucraina.

Sprijinim evoluțiile democratice din statele din zona balcanică și credem în vocația europeană a acestora.

Vom milita ca UE să continue să investească în reziliența politică, economică și societală a statelor din Parteneriatul Estic, pentru a evita căderea lor într-o zonă gri de influență a Rusiei.

Armata europeană este un proiect pe termen mediu și lung al Uniunii Europene pe care îl susținem, în deplină coordonare cu angajamentele asumate în cadrul NATO și Parteneriatului Strategic cu SUA.

Fără hoție ajungem departe.

(Comunicat Cristina Iurișniți, deputat USR)