Ordin de Plată Multiplu Electronic

ORDIN DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud,  informează instituțiile publice și agenții economici că se va introduce un nou instrument pentru efectuarea de plăți de la TREZORERIA STATULUI și anume ORDINUL DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME). Acesta va putea fi utilizat atât de către instituțiile publice cât și de către operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice.

Pentru a pregăti și utiliza acest instrument în cel mai scurt timp de la apariția ordinului ministrului finanțelor este necesar să cunoașteți următoarele:

1. INSTITUȚIILE PUBLICE

Persoanele din cadrul instituţiilor publice care semneazăordinul de plată multiplu electronic (OPME) (doua semnături electronice) trebuie să fie înrolate în sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care își gestionează bugetul propriu.

În cazul în care persoanele care semnează OPME nu sunt înrolate în sistemul național de raportare Forexebug vă rugăm să faceți demersurile necesare înrolării acestora.

2. OPERATORII ECONOMICI ȘI ALTE ENTITĂȚI        

  Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semneazăOrdinul de plată multiplu electronic (OPME) (o singura  semnătură electronică) trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.

Aceștia vor trebui să completeze o nouă Fișă de specimene care să conțină și informaţiile referitoare la codul numeric personal/număr de identificare fiscală. La solicitare, modelul fișelor vor fi transmise spre completare în format electronic.

Operatorii economici și alte entități pot utiliza Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături.

Sef administratie,                                           Compartiment Comunicare,       

Dorina Sanda CICIOC                                                   Maria BIRIS