Penitenciar: Oferta educațională

Oferta educațională în sistemul penitenciar

Penitenciarul Bistrița recrutează candidați pentru locurile repartizate în anul 2020 Administrației Naționale a Penitenciarelor, în instituțiile de învățământ universitar și postliceal din sistemul de apărare ordine publică și siguranță națională.

Și oferta de anul acesta pune la dispoziția tinerilor care își doresc o carieră în sistemul penitenciar românesc, o gamă variată de specialități, care pe lângă domeniile atractive și gratuitatea școlarizării oferă și siguranța încadrării absolvenților.

Administrația Națională a Penitenciarelor a pus la dispoziția tinerilor oferta educațională pe websiteul instituției ”anp.gov.ro – Carieră – Admitere în instituții de învățământ – Admitere 2020”, de unde viitorii candidați pot afla amănunte pe parcursul derulării înscrierilor.

Instituţii de învăţământ universitar:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

 • Facultatea de Poliţie, domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea Ordine şi siguranţă publică – penitenciare, curs de zi, durata studiilor 3 ani,     40 locuri (bărbaţi şi femei);

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti

 • Facultatea de Informaţii, specializarea Psihologie – informaţii – curs de zi, durata studiilor 3 ani – 5 locuri (bărbaţi și femei);
 • Facultatea de Studii și Intelligence, specializarea Studii de securitate și informaţii – curs de zi, durata studiilor 3 ani – 3 locuri (bărbaţi și femei);

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu

 • Facultatea de Științe Economice și Administrative, specializarea militară Contabilitate și informatică de gestiune/Finanțe-contabilitate – curs de zi, durata studiilor 3 ani – 2 locuri (bărbaţi și femei);

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” Bucureşti

 • Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică, specializarea Construcții și Fortificații – cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 3 locuri (bărbaţi și femei);
 • Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică, specializarea Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională – cursuri cu frecvență, durata studiilor 4 ani – 4 locuri (bărbaţi și femei);

Instituţii de învăţământ postliceal:

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, învăţământ de zi, durata studiilor 1 an:

 • 211 locuri – bărbați (1 loc pentru cetățeni de etnie rromă);
 • 31  locuri – femei (1 loc pentru cetățeni de etnie rromă).

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică Sibiu, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani:

 • Comunicații și informatică, specialitatea militară Administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică – 2 locuri (femei și bărbați);
 • Comunicații și informatică, specialitatea militară Operare și mentenanță echipamente informatice – 2 locuri (femei și bărbați);
 • Comunicații și informatică, specialitatea militară Operare și mentenanță echipamente de comunicații – 2 locuri (femei și bărbați);

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești, cursuri de zi, durata studiilor 2 ani:

 • Auto, specialitatea militară Auto – 3 locuri (femei și bărbați);
 • Construcții, specialitatea militară Construcții – 3 locuri (femei și bărbați);
 • Intendență, specialitatea militară Intendență/Bucătari – 3 locuri (femei și bărbați);

Comisar șef de poliție penitenciară Cosmin PĂRĂUAN

Purtător de cuvânt

PENITENCIARUL BISTRIŢA