Pensii recalculate

NOUTATI IN DOMENIUL PENSIILOR. PENSII RECALCULATE

Casa Judeţeană de Pensii Bistrita Nasaud are misiunea de a administra şi gestiona resurse alocate de la buget pentru stabilirea pensiilor specifice sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniu a Casei Naţionale de Pensii Publice şi ale Ministerului Muncii şi Justitiei Sociale.
Prin aplicarea unitara a legislaţiei din domeniul pensiilor, principalele atribuţii ale instituţiei sunt următoarele:

  • stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale şi plata acestora (pensii si alte indemnizatii);
  • colectarea şi virarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru asiguraţii care au încheiat contracte de asigurare socială;
    • evidenţa, în judeţ, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii;
    • organizarea activităţii de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
  • aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltarea relaţiilor cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege.

Din numarul total de peste 60.000 de pensionari aflati in evidentele institutiei noastre, se disting cele 5 categorii de beneficiari ai pensiei de limita de varsta, pensiei anticipate, anticipate partiale, de invaliditate si de urmas.

Avand in vedere modificarile aparute in aceasta perioada in legislatia cu aplicabilitate asupra sistemului public de pensii, care au generat cresteri ale drepturilor, dorim sa le facem cunoscute pensionarilor, asiguratilor din sistem, precum si tuturor persoanelor interesate.

La TV si aproape in toate spatiile media se vorbeste despre recalcularea pensiilor si majorarea punctajelor persoanelor care au fost incadrate in fostele grupe de munca I sau a II –a, precum si in conditii speciale si deosebite.

Facem cunoscut ca pensionarii care au desfasurat activitati in fostele grupe I sau a II –a de munca, iar conform noii titulaturi in conditii speciale sau deosebite, au fost indreptatiti incepand cu anul 2008 la majorarea punctajelor cu 50%, respectiv 25%, pentru perioada de activitate desfasurata in conditiile de mai sus.

Astfel, inca din anul 2008, la nivelul judetului nostru, un numar de 12.242 pensionari au beneficiat de cresterea pensiei, pentru fiecare an de spor obtinut ca urmare a desfasurarii activitatii in grupa I sau a II-a de munca. Acest proces de recalculare a continuat printr-o majorare a punctajelor anuale realizate in aceste perioade.

Apreciindu-se ca au existat categorii de pensionari exceptate de la aceste etape de recalculare si in vederea inlaturarii unor inechitati, legiuitorul a reglementat modificarea legii pensiilor.

Astfel, Legea nr. 221/27.07.2018 aduce modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv:
⮚ dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;
⮚ dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

Sunt avute în vedere:
I. persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010
II. anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în aceste locuri de muncă;
III. pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 și care – până la data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești;
IV. pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) și f) din Legea nr.263/2010.

În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că:
o Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri;
o Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019;
o Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare

În ceea ce privește recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr. 221/2018 nu se referă la persoanele care:
● și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010;
● și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații);
● și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f).

Actualmente, in evidentele Casei Judetene de Pensii Bistrita Nasaud, 721 de pensionari au facut obiectul recalcularii drepturilor in conformitate cu Legea nr. 221/2018, deciziile de pensie fiind deja expediate titularilor, plata drepturilor majorate efectuandu-se de la data de 11 aprilie 2019.

Intr-un proces evolutiv se pot prezenta si urmatoarele modificari ale drepturilor beneficiarilor sistemului public de pensii:

Valoarea punctului de pensie

Ianuarie 2016 – 871,7 lei

Ianuarie 2017 – 917,5 lei

Iulie 2017 – 1.000 lei

1 Iulie 2018 – 1.100 lei

1 septembrie 2019 – 1.265 lei

Pensia minima sociala

2016 – 400 lei

2017 – 520 lei

2018 – 640 lei

1 septembrie 2019 – 704 lei

Drepturile persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etice

Incepand cu luna iulie 2017, indemnizatia lunara corespunzatoare fiecarei situatii reglementate de OUG nr. 105/1999 a crescut, atingand urmatoarele valori:

400 lei/lunar (250 lei – anterior)

250 lei/lunar (200 lei – anterior)

400 lei/lunar (200 lei – anterior)

200 lei/lunar (150 lei – anterior)

Indemnizaţii şi sporuri acordate invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

invalizi de razboi – 1.500 lei/lunar pentru marii mutilati incadrati in gradul I de invaliditate

veterani de razboi – 600 lei/lunar

vaduve de razboi – 600 lei/lunar

Indice de corectie

anul 2016 – 1,09

anul 2017 – 1,14

anul 2018 – 1,15

anul 2019 – 1,20

Pensia anticipata partiala, care se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia cu procentul de penalizare pentru fiecare luna de anticipare, a cunoscut o modificare esentiala la aparitia Legii nr. 142/2016. Astfel, fata de un procent de penalizare de 0.75%, diminuarea actuala este de doar 0.50%, pana la 0.15%.