Pepinieră modernizată la Sărata

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA va investi 20 milioane euro din fondurile proprii pentru înființarea unei pepiniere moderne la Sărata, în raza Ocolului Silvic Bistrița, din cadrul Direcției Silvice Bistrița-Năsăud. Noua pepinieră este o linie automatizată pentru producerea de puieți de rășinoase, apți de plantat, cu rădăcină protejată și tratați cu Coniflex.

Automatizarea completă a tehnologiei va determina înjumătățirea costului de producție per puiet, cu riscuri minime, protecție la dăunătorii rădăcinilor (Hylobius abietis) și scurtarea ciclului de producție la 1 an. Se vor obține anual 19 milioane de puieți de rășinoase, utilizând material genetic din rezervațiile și plantajele de semințe din gestiunea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA.

Amplasamentul pepinierei este în localitatea Sărata, în vecinătatea Parcului Industrial Bistrița Sud, unde există condiții geografice propice și alimentare cu apă. Investiția este o premieră națională și se circumscrie strategiei RNP Romsilva de eficientizare a producției de puieți forestieri de rășinoase în condițiile crizei acute a forței de muncă din România.

Viitorul contează pentru noi. ROMSILVA contează pentru viitor!

Regia Națională a Pădurilor-Romsilva – Director General: ing. Gheorghe Mihăilescu

Direcția Silvică Bistrița-Năsăud – Director: ing. Gheorghe Ivan

INVESTIȚIE: Pepiniera Modernizată Sărata, Linie automatizată pentru producerea de puieți de rășinoase apți de plantat cu rădăcina protejată și tratați cu Coniflex

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  1. Suprafața desfășurată – 144.000 m2 (14,4 ha)
  2. Capacitate minimă de producție – 19 mil. de puieți / an
  3. Ciclul de producție – 1 an
  4. Număr maxim angajați – 15 specialiști
  5. Perioada estimată de derulare investiție – 5 ani (anii 2020 – 2024)
  6. Valoarea estimată a investiției – 20 mil. euro (4 mil. euro / an) din FONDURI PROPRII ale Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA
  7. Prețul de cost al puieților – 47 bani / puiet (comparativ cu 70 bani / puiet în sistem actual)
  8. Perioada de amortizare a investiției – 40 de ani

LINIILE AUTOMATIZATE ȘI ECHIPAMENTELE PREVĂZUTE ÎN PEPINIERĂ

• Linia automatizată de însămânțare a containerelor de creștere
• Linia automatizată de umplere și golire a cadrelor suport cu containere de creștere
• Linie automatizată de repicare a puieților din containere mici în containere mari (în funcție de ce soluție se va alege din cele două analizate prin SF)
• Linia de tratare cu Coniflex a puieților apți de plantat împotriva dăunătorului Hylobius abietis
• Linia de împachetare a puieților apți de plantat în cutii de carton destinați depozitării sau transportului direct la beneficiarul final
• Linia de spălare și antiseptizare a containerelor de creștere golite, pentru pregătirea acestora pentru o nouă însămânțare
• Linia de procesare a conurilor de rășinoase și a semințelor extrase, precum și depozitarea semințelor sortate și selecționate pe perioade lungi de timp
• Laboratorul de testare a puterii germinative
• Containerele de creștere
• Cadrele metalice galvanizate, suport a containerelor de creștere
• Sere profesionale cu sistem de încălzire (numărul acestora diferă în funcție de ce soluție se va alege din cele două analizate prin SF)
• Sole
• Hale de producție
• Hală frigorifică
• Hală pentru echipamente tehnice
• Bazine de apă
• Infrastructura de alimentare cu utilități (curent, gaz, apă și agent termic) precum și a infrastructurii terestre logistice între obiectivele de investiții
• Utilajele necesare în pepiniere: centrală termică pentru încălzirea halei de producție și a clădirilor administrative; stivuitoare necesare manipulării carelor cu containerele de creștere.