Plan de acțiune Rural SMEs

Planul de acțiune al proiectului RURAL SMEs, pregătit pentru implementare 

Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud derulează, începând cu 1 ianuarie 2017, proiectul „Politici de dezvoltare a antreprenoriatului și IMM-urilor inovative din mediul rural – Rural SMEs”, finanțat prin Programul INTERREG EUROPE. La data de 20 iunie 2019, la Teaca, județul Bistrița-Năsăud, a avut loc cea de a X-a întâlnire a Grupului de lucru constituit la nivel regional. În cadrul reuniunii au fost discutate ultimele modificări aduse Planului de Acțiune și a fost aprobată forma finală a acestuia. Planul de Acțiune realizat în cadrul primei etape a proiectului urmează să fie implementat în perioada 1 iulie 2019 – 30 iunie 2021. 

Proiectul Rural SMEs țintește îmbunătățirea politicilor de sprijinire a antreprenorilor din mediul rural, prin planuri de acțiune regionale care concretizează rezultatele schimburilor de experiență, împărtășirea de bune practici și implementarea lecțiilor învățate în cadrul primei etape a proiectului, în vederea impulsionării creării de IMM-uri inovative în mediul rural, sprijinindu-le totodată pe cele existente să introducă elemente inovative în activitățile lor zilnice.

În prima etapă a proiectului, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, alături de partenerii din Spania, Irlanda, Slovenia, Grecia, Ungaria și Portugalia a realizat cercetări privind nevoile IMM-urilor în domeniul inovării și barierele care stau în calea dezvoltării acestora. Rezultaul primei etape a proiectului îl constituie Planul de Acțiune  realizat pe  baza studiilor efectuate,  a analizei SWOT, a schimburilor de experiență transnaționale și prin valorificarea bunelor practici  împărtășite de către parteneri. Instrumentul de politică ales pentru a fi îmbunătățit în cadrul proiectului este Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axele 1 și 2.

Cea de a X-a întâlnire a grupului de lucru a avut loc la data de 21 iunie 2019,  la Teaca, județul Bistrița-Năsăud, și a inclus o vizită de studiu la societatea Unic Silvagro SRL, un IMM înființat recent în mediul rural.

În cadrul evenimentului a fost aprobată forma finală a  Planului de Acțiune elaborat în prima etapă a proiectului, care se încheie la data de 30 iunie 2019.  Acesta propune măsuri concrete de intervenție pentru facilitarea dezvoltării IMM-urilor din mediul rural, precum: încurajarea utilizării tehnologiilor digitale pentru creșterea afacerilor (e-commerce rural), sprijin pentru inovarea IMM-urilor din mediul rural prin transfer tehnologic, sprijin pentru inovare și utilizarea instrumentelor financiare prin crearea unui HUB de Inovare Rural SMEs.

Informații privind acest proiect pot fi obținute vizitând pagina web: https://www.interregeurope.eu/ruralsmes/.

Pentru detalii suplimentare: Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, Dorina-Mihaela Cotoi – Responsabil proiect, tel. 0733-900194, e-mail: office@cciabn.ro .