Plan Europe Direct

Lansare plan de acțiune pentru anul 2020 al Centrului de Informare Europe Direct Bistrița

Scopul Centrului de Informare Europeană Europe Direct Bistrița este de a asigura cetățenilor județului Bistrița-Năsăud, atât un  acces facil la informații cu privire la proiectul European, politici și inițiative cu impact asupra vieții lor de zi cu zi, cât și o comunicare consistentă, pentru a-i angaja, într-un dialog interactiv și proactiv localizat într-un mediu constant de comunicare.

La data de 27 ianuarie 2020, a fost prezentat Planul de acţiune al Centrului Europe Direct Bistriţa, aprobat de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Pentru anul în curs, obiectivul general al CIED este acela de a contribui la creşterea şi consolidarea procesului de comunicare prin combinarea creativă a informaţiilor, sensibilizând publicul cu privire la Uniunea Europeană și noile priorități ale acesteia. Consolidarea unui model structurat de educație civică astfel încât cetățenii, în special tinerii, să înțeleagă drepturile lor, să perceapă că UE acționează pentru îmbunătățirea calitații vieții  și faptul că vocea lor este auzită.

Activităţile planificate în acest an vizează tematici legate de noile priorităţi politice ale Comisiei Europene pentru anul 2020, cu precădere pe următoarele trei dintre ele:

Un Pact ecologic european             

O economie în serviciul cetățenilor

O Europă pregătită pentru era digitală

Abordarea se bazează pe continuitate – vor fi reeditate evenimente care s-au bucurat de cel mai mare succes şi au avut un impact semnificativ asupra publicurilor ţintă – precum şi pe creativitate – au fost introduse activităţi noi, inovative ca urmare a nevoilor locale, identificate în mod direct de către Centru, cât şi cu sprjinul partenerilor.

În cursul acestui an, principalele grupuri ţintă ale acţiunilor CIED vor fi antreprenorii şi viitorii antreprenori; tinerii, elevii și studenţii; publicul larg din mediul urban şi rural; multiplicatorii de informaţie europeană.

Centrul Europe Direct Bistriţa va continua să furnizeze servicii de informare europeană de bază, oferind un program de asistenţă, comunicare, informare, consiliere şi răspuns la întrebările cetăţenilor la sediul acestuia, deschis publicului 20 de ore pe săptămână, între orele 10.00 – 14.00, facilitând accesul acestora la resurse şi materiale informative.

La eveniment au fost prezenţi parteneri şi colaboratori ai centrului Europe Direct Bistrița din rândul instituţiilor publice şi mass-media.