PMB: Cereri locuințe sociale

Primăria municipiului Bistriţa aduce la cunoştinţă publică faptul că, termenul de depunere a cererilor pentru obţinerea unei locuinţe sociale sau de necesitate în anul 2021 se prelungeşte până la data de 20.02.2021.

Lista cu actele necesare, se poate obţine de la registratura Direcţiei Patrimoniu, str. Gh. Șincai nr.2- biroul nr.7, sau pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, secțiunea Anunțuri- Acte necesare-Direcția Patrimoniu

Relaţii suplimentare la telefon 0263/223923, int.255.

Primar,

Ioan Turc