PMB: Dezbatere publică

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea dezbaterii publice a „Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar de pe domeniul public al municipiului Bistriţa”.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 21.07.2021, începând cu ora 16, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală nr. 6.

Regulamentul supus dezbaterii publice poate fi consultat la Centrul de Relații Publice al Primăriei municipiului Bistriţa din str. Gheorghe Șincai nr. 2 precum și pe site-ul instituției www.primariabistrita.ro la secțiunea „Monitor Ofical Local /  Proiecte de HCL și Dispoziții ale Primarului cu caracter normativ”. 

Primarul municipiului Bistriţa,

Ioan Turc