PMB: Finanțări nerambursabile

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Primăria municipiului Bistrița, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347569, telefon 0263 223923, fax 0263 231046, email primaria@primariabistrita.ro, invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița în domeniile prevăzute în Programul anual.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor este reglementată de Legea nr. 350/2005. Condițiile de acordare a finanțării sunt prevăzute în ghidurile solicitanților, disponibile pe site-ul www.primariabistrita.ro, secțiunea “Consiliul local”, rubrica “Finanțări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistrița, situată în  Bistrița, Strada Gheorghe Șincai, nr. 2.

Durata proiectelor va fi cuprinsă între 1 mai și 15 noiembrie 2020.   

Documentația de solicitare a finanțării se va depune la Centrul de Relații Publice al Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, str. Gheorghe Șincai, nr. 2.

Termenul limită de depunere a proiectelor, conform art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005, este 9 martie 2020, ora 16.00. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității demarării proiectelor asociațiilor și fundațiilor.        

Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 10 – 18 martie 2020.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție pot fi obținute la sediul Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, Direcția Integrare Europeană, telefon 0263/223923, int. 183.

Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu

Program anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2020

Primăria municipiului Bistrița, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, cod fiscal 4347569, telefon 0263/223923, fax 0263/231046, email primaria@primariabistrita.ro, face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit din domeniile: tineret, sport, educație, protecția mediului, relații internaționale, interdisciplinar, social și culturăpentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în valoare totală de 300.000 lei.

Sumele, defalcate pe domenii de activitate, propuse pentru finanțare sunt următoarele:

  1. Tineret: 30.000 lei;
  2. Sport – sporturi individuale și sportul pentru toți: 55.000 lei;
  3. Educație: 30.000 lei;
  4. Protecția mediului: 30.000 lei;
  5. Relații internaționale: 15.000 lei;
  6. Interdisciplinar: 40.000 lei;
  7. Social: 40.000 lei;
  8. Cultură: 60.000 lei.

   Primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Crețu