Precizări ABAST

Fără betoane pe râul Dipșa, la Lechința!

Referitor la informațiile vehiculate în spațiul public de către reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din județul Bistrița-Năsăud, specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa aduc următoarele precizări:

Lucrările hidrotehnice din cadrul obiectivului de investiții “Înlăturarea efectelor produse de inundaţii şi creşterea capacităţii de tranzitare a râului Dipşa la Lechinţa, județul Bistrița-Năsăud” sunt finanțate din fonduri  provenite de la bugetul de stat, prin Hotărârea de Guvern nr. 441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor și Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada februarie-mai 2019.

Lucrările se realizează pe cursul de apă Dipșa, în localitățile Țigău și Chiraleș, aferente comunei Lechința, nu și pe cursul de apă Lechința.

Pentru protecţia şi consolidarea malurilor s-a optat pentru folosirea saltelelor antierozionale, care constituie un suport uşor, elastic şi rezistent pentru malurile supuse eroziunii.

Salteaua antierozională nu reacţionează chimic cu substanţele aflate în mod obişnuit în sol, este compatibilă cu mediul, pentru că este o soluție ecologică de fixare a malurilor, fiind un suport pentru stratul vegetal, care prin înierbare stabilizează malul.

Materialul folosit este conform cu Ordinul nr. 1163/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor şi clasificat la “lucrări verzi”, conform Ghidului de lucrări pe cursuri de apă agreat de reprezentanţii Uniunii Europene.

Pentru lucrările executate, alegerea soluţiei tehnice s-a făcut pe baza unei analize calitate/preţ, în raport cu studiile hidrologice și geologice efectuate.

Soluția pentru care s-a optat prevede:

  • taluzarea malurilor;
  • aplicarea saltelei antierozionale;
  • așternerea unui strat vegetal;
  • înierbarea acestuia;
  • depunerea prismului de piatră la baza taluzului, cu scopul protecției saltelei.

Precizăm că nu se betonează salteaua antierozională.

Salteaua antierozională folosită – MACMAT 18.1

Funcţii:

  • Protecţia antierozională;
  • Stabilizarea taluzurilor.

Avantaje:

  • Asigură protecţia împotriva eroziunii pe termen lung pentru toate tipurile de pante. Astfel, oferă un suport adecvat stratului de pământ pe tot parcursul fazei iniţiale de formare a rădăcinilor, care în combinaţie cu polymatul formează un strat de armare;
  • Facilitează acoperirea rapidă a suprafeţei pantelor cu vegetaţie;
  • Protejează suprafeţele cu vegetaţie împotriva eroziunii cauzate de torenţi sau inundaţii.

Compartimentul  de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa