Precizări din partea ADR Nord-Vest, proiect Școală Sângeorz-Băi

În data de 18 martie 2019 în presa locală din Bistrița au apărut o serie de informaţii şi poze preluate de pe pagina de Facebook a d-lui Traian Ogâgău, primarul oraşului Sângeorz-Băi. Aceste informaţii redau, printre altele, scrisoarea adresată de către dl. primar Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest prin care se solicită “urgentarea procesului de semnare al contractului de finanţare” pentru proiectul “Construire Local Şcoală Gimnazială P+1E cu 9 săli de clasă şi anexe, în oraş Sângeorz-Băi, Str. Cormaia, judeţul Bistriţa-Năsăud”, “având în vedere stadiul avansat de degradare al şcolii”.

În contextul solicitării d-lui primar al oraşului Sângeorz-Băi, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) în cadrul căruia UAT Oraş Sângeorz-Băi, prin reprezentantul legal primar Traian Ogâgău, a depus cererea de finanţare “Construire Local Şcoală Gimnazială P+1E cu 9 săli de clasă şi anexe, în oraş Sângeorz-Băi, Str. Cormaia, judeţul Bistriţa-Năsăud”, cod SMIS 123122 (Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii) face următoarele precizări:

– Cererea de finanţare a fost depusă în data de 02.05.2018, în cadrul apelului de proiecte de pe Axa Prioritară 13;

– Cererea de finanţare a parcurs toate etapele de verificare legale: verificarea eligibilităţii şi conformităţii administrative (CAE), evaluarea tehnică şi financiară (ETF) şi etapa de precontractare;

– Documentaţia de contractare a fost transmisă către Autoritatea de Management POR 2014– 2020 (AM POR) în data de 19.12.2018;

– Încadrarea proiectului în alocarea financiară pe regiunea Nord-Vest este peste limita bugetului alocat apelului respectiv de proiecte (supracontractare 109,81%);

Menționăm că pentru acest apel de proiecte criteriul de selecție a fost ”primul venit, primul servit”, cu îndeplinirea unui prag minim de calitate. Ca urmare a depunerii cererii de finanțare de către alți aplicanți înaintea Primăriei Sângeorz-Băi, proiectul a fost declarant eligibil, dar a fost inclus pe lista de rezervă, urmând ca el să fie finanțat din economiile făcute în urma procedurilor de achiziție publică la prima tranșă de proiecte (proiectul a fost incadrat la supracontractare).

Precizăm că până în prezent UAT Sângeorz-Băi a semnat următoarele contracte de finanțare în cadrul POR 2014-2020:

– Axa Prioritară 13: Îmbunătățirea spațiilor publice urbane și cultural-recreative în orașul Sângeorz-Băi, valoare totală proiect: 22.159.373.95 lei, cod SMIS: 123119;

– Axa Prioritară 3: Amenajare piste de biciclete, podul rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sângeorz-Băi, valoare totală proiect: 22.822.743,90 lei, cod SMIS: 126357;

– Axa Prioritară 3: Amenajare zonă de promenadă pe Valea Borcutului și asfaltare străzi în orașul Sângeorz-Băi, valoare totală proiect: 22.830.002.42 lei, cod SMIS: 126356.

Dorim să clarificăm următorul aspect: punctajele proiectelor precum și modul de finanțare al acestora (etapele de verificare şi contractare) este clar stabilit în ghidurile aferente apelurilor de proiecte și în alte documente strategice aprobate de Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2014-2020. Selecția proiectelor și luarea deciziilor de finanțare a acestora nu este de competența conducerii MDRAP și nici a domnului ministru. Orice intervenție a domniei sale în acest proces contravine legii și regulamentelor de finanțare.