Precizări IPBN

INSTITUȚIA PREFECTULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Comunicat de presă 07.05.2020

Pentru a răspunde întrebărilor formulate de către presă în cursul zilei de azi, 07.05. a.c., am formulat următoarele răspunsuri, punctual:

  1. Grupul de Comunicare Strategică transmite că, pentru protejarea identității persoanelor confirmate cu  Coronavirus, nu se fac publice localitățile/comunele de domiciliu ale acestora. Astfel că nu se poate face publică distribuția cazurilor de CoVid-19 pe UAT-uri.
  2.  Până la data de 6 mai a.c., inclusiv, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean, au fost aplicate 3.487 de sancțiuni, în valoare de 7.461.700 de lei, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație impuse prin Ordonanțele Militare.

Tot pentru aceeași perioadă, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean, au fost aplicate în total 1.175 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.239.725 lei. Aceste sancțiuni au fost aplicate pentru lipsa declarației la persoane fizice care se aflau în spațiul public, nerespectarea măsurii izolării, respectiv nerespectarea măsurii de suspendare a activității comerciale, pentru persoane juridice.

  1. Spitalul Județean de Urgență a primit în folosință gratuită un echipament de plasmafereză pentru colectarea de plasma convalescentă, pentru a fi utilizată în prevenirea și combaterea CoVid-19, echipament care a fost predate Centrului de Transfuzie Sanguină Bistrița printr-un protocol de comodat încheiat între spital și centrul de transfuzie, în data de 04.05.2020.
  2. În contextul împiedicării răspândirii infecției cu Coronavirus, am înaintat în data de 23.03, o circulară către Primăriile UAT-urilor din județ și către Consiliul Județean, spre luare la cunoștință și aplicare, adresa MLPDA nr. 46408/23.03.2020 referitoare la modul de desfășurare al ședințelor consiliului județean, respectiv al consiliului local prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Conform adresei respective, „Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”

În aceeași adresă a MDLAP, se menționează „În situațiile excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin hotărâre a consiliului local cu majoritate simplă. Rezultatele vor fi consemnate de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale în procesul verbal al ședinței.”

Primarii UAT-urilor sunt președinții Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență, au fost informați constant cu privire la toate hotărârile adoptate de CNSSU și CJSU Bistrița-Năsăud, astfel că le revine responsabilitatea de punere în practică a tuturor măsurilor de prevenție a răspândirii Coronavirusului.

În ce privește identitatea oricăror persoane identificate cu Coronavirus și care lucrează în cadrul primăriilor, aceasta nu poate fi făcută publică, întrucât încalcă legea privind protecția datelor cu caracter personal. Ce vă putem transmite este faptul că, dacă vreunul din angajații oricărei primării a fost sau va fi depistat cu CoVid-19, în urma anchetei epidemiologice sunt stabiliți contacții persoanei confirmate.