Primăria Bistrița: Tragere la sorți afișaj electoral

Având în vedere prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 81/27.02.2019, privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, ale Hotărârii Guvernului nr. 101/27.02.2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membri din România în Parlamentul European din anul 2019,

Primarul municipiului Bistriţa invită partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri și candidații independenți, la tragerea la sorţi a panourilor din locurile speciale de afişaj electoral, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului local al municipiului Bistriţa, miercuri 24.04.2019, ora 12.00.

Primarul municipiului Bistriţa

Ovidiu Teodor Creţu