Proiecte de lege avizate

12 noi inițiative legislative au primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.

Doisprezece noi inițiative legislative au primit avizul favorabil din partea Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, reunită în ședință online miercuri, 7 octombrie.

Trei dintre cele 12 proiecte de lege vizează direct domeniul educației, asupra căruia trebuie să ne îndreptăm atenția maximă în această perioadă aflată sub semnul incertitudinilor datorită crizei majore provocate de pandemia de COVID-19.

Astfel, au primit aviz favorabil:

  • Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile precum şi unele măsuri de distribuire a acestora;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS­-Cov-2;
  • Proiect de Lege pentru aprobarea OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2;

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au mai dezbătut și avizat favorabil, în ultima ședință, umătoarele proiecte legislative:

Aviz favorabil pentru Pl-x nr. 550/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea punerii în operă a voinţei suverane a poporului român, exprimată la referendumul organizat în data de 26 mai 2019 şi a modificării tipurilor de acte adoptate de Guvern în acord cu deciziile Curţii Constituţionale;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 551/2020 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 552/2020 Proiectul Legii aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 558/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 572/2020 Proiect de Lege privind efectuarea unui test de proporţionalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 573/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 582/2020 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 586/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii. Vizează reglementarea unor noi forme de organizare a timpului de muncă și de odihnă, considerate necesare în actualul context economic determinat de pandemia Covid-19;

Aviz favorabil pentru PL-x nr. 587/2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată.

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați