Ședință CL Bistrița 04.03.2020

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 4 martie 2020, ora 14.00.

Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unui imobil-teren, situat în municipiul Bistriţa, strada Romană nr. 26.