Ședință CL Bistrița, 10.09.2019

Convocarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 10 septembrie 2019, ora 14.00, proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a Municipiului Bistriţa, în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud a unor imobile situate în strada Bistricioarei – Piața Petru Rareș, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Imobil cu destinația de parcare str. Bistricioarei din municipiul Bistrița”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilelor-teren identificate cu număr cadastral 67062, 67180, 84230 și 83658, situate în intravilanul municipiului Bistrița, urmare a încetării uzului și interesului public