Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 30 octombrie 2020, ora 12,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30 OCTOMBRIE 2020

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “E-învățare în municipiul Bistrița”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița

2. Proiect de hotărâre aprobarea proiectului ”Sprijin pentru școlile din municipiul Bistrița” în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim III 2020

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Bistriţa pe anul 2020

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița