Ședință CL Bistrița, 11 iulie

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 11 iulie 2019, ora 14.00

Având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii către A.D.R. Nord-Vest, în termen de maxim 10 zile calendaristice, a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistrița de modificare a Hotărârii nr. 101/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului “Scuar Ghinda” și a cheltuielilor legate de proiect, conform solicitării de clarificări nr. 4 a Agenției de Dezvoltare Regională Nord – Vest și termenele de depunere, de către Consiliul Județean, a proiectului pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții parcare publică – obiectiv de interes public în zona străzii Bistricioarei

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordine de zi:

1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Bistrița nr.101/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului “Scuar Ghinda” și a cheltuielilor legate de proiect.

2. Proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Bistriţa a unor imobile – terenuri necesare realizării unei parcări publice – obiectiv de interes public în zona străzii Bistricioarei