Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 17 decembrie 2020, ora 16.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2020

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat, în vederea elaborării, depunerii și implementării proiectului “iNOVAre@Bistriţa2030”

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020

iniţiator: Primarul municipiului Bistrița