Ședință CL Bistrița, 13.02.2020

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 13 februarie 2020, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.02.2020

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului „Stație de epurare și conducte de canalizare localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” şi a cheltuielilor legate de proiect
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de atribuire prin licitație publică a contractelor pentru concesionarea, închirierea și vânzarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Bistrița
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 şi estimat pe anii 2020-2022
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 2020
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2020 şi estimat pe următorii 2 ani