Ședință CL Bistrița, 13 iunie

Consiliul Local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară, în data de 13 iunie 2019, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri 2019 privind incluziunea minorităţii rome din municipiul Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 226/19.12.2018 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2019-2020

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace “Mayors for Peace”

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 9/31.01.2019 privind aprobarea participării municipiului Bistriţa, în calitate de partener, la realizarea proiectului „Making Spend Matter”, finanţat prin programul URBACT III

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 50.875 mp, proprietate privată a Municipiului Bistriţa, situat în zona Subcetate, în vederea înscrierii în evidențele de carte funciară a construcției edificată cu destinația de lăcaș de cult

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere teren în intravilanul municipiului Bistriţa şi construire casă de locuit în municipiul Bistriţa, str. Crizantemei, CF nr. 72126, nr. cad. 72126

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan în vederea construirii unor locuinţe individuale în regim de înălţime de maxim P+2E, în localitatea componentă Viişoara din municipiul Bistriţa

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobil funcţiune mixtă S+M+Mez+6E+Er şi amenajări exterioare, în intravilanul municipiul Bistriţa, str. Calea Moldovei nr. 13

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobile mixte cu regim de înălţime S+P+10E, locuinţe colective şi spaţii comerciale, amenajări, împrejmuire, pe un teren situat în municipiul Bistriţa, str. Mălinului nr. 23

11. Informarea 2097/11.03.2019 a Direcţiei de Asistenţă Socială privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II al anului 2018

12. Diverse.