Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 15 aprilie 2021, ora 16,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta Dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2021 şi estimat pe anii 2022-2024

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2021 şi estimat pe următorii 2 ani