Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28 aprilie 2021, ora 14,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

1. Întrebări şi interpelări adresate executivului de către consilierii locali

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 25.02.2021

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 16.03.2021

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 87/30.06.2020 privind implementarea proiectului aferent Măsurii 15 ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, submăsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu” în cadrul PNDR 2014-2020

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 105/06.07.2020 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea la nivelul municipiului Bistriţa a unor facilităţi şi măsuri fiscale ȋn baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe anul 2020

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim I 2021

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2021 cuprinzând persoanele îndreptățite să beneficieze de o locuință socială

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației Clubului Lions Bistriţa a construcției provizorii – Casă tradițională de lemn, cu destinația de centru de informare – documentare, necesar celorlalte obiective ale proiectului „PARCUL PERILOR SECULARI – LIONS” din Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.65/30.04.2001 privind asocierea Consiliului local al municipiului Bistrița cu S.C DUCATO ROM IMPEX S.R.L Bistrița, pentru amenajarea unui spațiu de alimentație publică-bucătărie rapidă, în părculețul din preajma Casei Municipale de Cultură „George Coșbuc” Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 163/24.11.2005 privind aprobarea prețurilor de vânzare a terenurilor încadrate pe zone și categorii de folosință, ocupate de construcții, respectiv locuințele vândute chiriașilor în baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câștigător și a duratei contractului de management al viitorului Manager al Centrului Cultural Municipal “George Coşbuc” Bistriţa

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici de investiţii „Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa”

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului public municipal „Direcţia Municipală de Sănătate Bistriţa”

16. Adresa nr.1047/25.03.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.25768/26.03.2021

17. Diverse