Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 20 iulie 2021, ora 16.30.

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20 IULIE 2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Bistrița

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare, la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.58/15.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic al municipiului Bistrița” R.A. pe anul 2021

3. Plângerile prealabile nr.53089/22.06.2021 şi nr.53306/22.06.2021 formulate de către domnul Peter Adrian-Dorel din municipiul Bistriţa împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.83/07.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE în regim de înălţime D+P+4E+2ER – D+P+4E+ER şi amenajări exterioare” în municipiul Bistrița, str. Grănicerilor nr.19A

4. Contestaţia formulată de un grup de cetăţeni din municipiul Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.52647/18.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.83/07.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE în regim de înălţime D+P+4E+2ER – D+P+4E+ER şi amenajări exterioare” în municipiul Bistrița, str. Grănicerilor nr.19A

5. Contestaţia formulată de un grup de cetăţeni din municipiul Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.52538/18.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.83/07.06.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE COLECTIVE în regim de înălţime D+P+4E+2ER – D+P+4E+ER şi amenajări exterioare” în municipiul Bistrița, str. Grănicerilor nr.19A