Ședință CL Bistrița, 19.02.2020

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistrița în şedinţă extraordinară, în data de 19 februarie 2020, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistrița, cu ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 4/09.01.2017 privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistrița a bunurilor imobile, teren şi construcţii, proprietate publică a Municipiului Bistrița, în care îşi desfăşoară activitatea, sau situate în incinta acestora

2. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor mese,
pentru comercializarea de produse în Piața Independenţei Nord şi Piața Decebal