Ședință CL Bistrița

Consiliul Local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară, în data de 25 aprilie 2019 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Archiudean Mircea

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Marton Virgil Leonuţ

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului Local al municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2020

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2020

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bistrița la realizarea proiectului de interes public Platforma regională de investiții “INNO – rethinking business networks”, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Bistrița ca membru în cadrul reţelei internaţionale a municipalităţilor pentru pace „Mayors for Peace”

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe anul 2018

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe trimestrul I 2019

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistriţa Sud SRL şi aprobarea contractului de mandat al acestora

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda”

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 50/29.04.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componentă Slătiniţa”

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 15/14.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea, reabilitarea și extinderea iluminatului public din municipiul Bistrița și localitățile componente”, cu modificările şi completările ulterioare

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 64/27.04.2016 privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială nr.4, municipiul Bistrița”, cu modificările şi completările ulterioare

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările şi completările ulterioare

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 72/12.05.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările şi completările ulterioare

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrita nr. 104/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 8” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 105/14.07.2016 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin programul operaţional regional 2014-2020”

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 23/16.03.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ”Consolidarea și modernizarea corpului A (corp liceu), Colegiul Național Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr. 8”, municipiul Bistrița

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public sau privat al municipiului Bistrița, a unor terenuri concesionate, ocupate de construcții având diferite destinații

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 108/19.07.2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 32 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării de locuințe proprietate privată de către tineri sub 35 de ani, cu modificările ulterioare

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii intravilanului municipiului Bistriţa în vederea amenajării Parcului Recreativ Codrişor, beneficiar Consiliul local al municipiului Bistriţa

24. Diverse