Ședință CL Bistrița, 23.04

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 23 aprilie 2019, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 108/19.07.2018 privind stabilirea unor măsuri în vederea schimbării destinației terenului în suprafață de 32 hectare, aferent Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, din teren agricol în teren destinat edificării de locuințe proprietate privată de către tineri sub 35 de ani

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului teren în suprafață de 200 mp, situat în municipiul Bistrița, str. Păcii nr. 2 identificat în CF 83291, nr. top 93/41/2, din proprietatea publică a municipiului Bistrița, în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 218/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa – Etapa 1” şi a cheltuielilor aferente