Ședință CL Bistrița, 25 iulie

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 25 iulie 2019, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stimularea şi recompensarea de către Consiliul Local al Municipiului Bistriţa a performaţei şcolare a elevilor din municipiul Bistriţa

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării spaţiului situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Independenţei nr. 24-26 ca şi locuinte protejate, în vederea realizării Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a cinci imobile-teren proprietate a Municipiului Bistriţa, afectate de strada de legătură între Calea Moldovei și strada Grănicerilor, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Bistriţa a unui imobil-teren având destinația de stradă situat în intravilanul municipiului Bistriţa, zona Valea Jelnei, în continuarea străzii Codrului

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Bistriţa a unui imobil-teren situat în intravilanul municipiului Bistriţa, Ridul Lempeș, strada Crângului

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor normative şi limite maxime de cheltuieli privind acţiuni de protocol ale Municipiului Bistriţa

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe trimestrul II 2019

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea în anul 2019 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult, care aparţin cultelor religioase recunoscute din România

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii nr. 87/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistrița – etapa I”

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 182/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “REPARATII CAPITALE PIAŢA AGROALIMENTARĂ DECEBAL, MUNICIPIUL BISTRIŢA”

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea programului de aprovizionare şi ridicare a deşeurilor din Centrul Istoric al municipiului Bistriţa „Zona pietonală Liviu Rebreanu”

13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Bistrița domnului Mureșan Gavrilaş

14. Adresa nr. 111/10.06.2019 a Casei de Cultură a Sindicatelor Bistrița, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr.46131/11.06.2019, prin care se solicită participarea municipiului Bistrița la cofinanțarea proiectului de reabilitare, în cadrul Programului RO-CULTURA, Apel Restarurare și revitalizarea monumentelor istorice, Granturile SEE 2014-2021 și Informarea nr. 53717/09.07.2019 a Direcţiei Integrare Europeană, Direcţiei Economice şi Direcţiei Administraţie Publică Locală

15. Diverse