Ședință CL Bistrița, 26.09.2019

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 26 septembrie 2019, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa.

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Amenajament pastoral pentru pajiștile din UAT Municipiul Bistrița pentru perioada 2019-2029”

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 133/26.10.2017 privind actualizarea listei reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și societatea BABU EXPRESS CAFE SRL, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, stiuat în municipiul Bistrița, str. Liviu Rebreanu nr. 21

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 188/20.12.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1, str. Independenței nr. 46”, municipiul Bistrița

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Consolidarea străzii Gorunului” municipiul Bistrița – intervenții, ca urmare a accidentului tehnic din 22.11.2017

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 101/16.10.2014 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului PECO45 „Învaţă împreună cu mine”, finanţat prin programul „Sinergii pentru viitor – Copii aflaţi în situaţii de risc”

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Publice Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Administrare a Pieţelor din Municipiul Bistriţa

14. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de circulaţie al mijloacelor de transport public local prevăzut în anexa 6.2.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bistriţa nr. 48/L din 30 mai 2019

15. Informarea nr. 8047/30.08.2019 a Direcţiei de Asistenţă Socială privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I al anului 2019

16. Diverse