Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 30 aprilie 2020, ora 14.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, cu ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind scutirea agenților economici din piețele municipiului Bistrița de la plata chiriilor pe perioada stării de urgență

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suspendării contractelor încheiate de către Municipiul Bistriţa cu persoane juridice, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, aferent Complexului Sportiv Polivalent din localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului și transmiterea în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud a suprafeței de 5.638 mp teren

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 223/23.12.2019 privind modificarea tarifelor de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate, în municipiul Bistriţa şi localităţile componente

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe anul 2019

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim. I 2020

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Bistriţa pe anul 2020

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului-teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în str. Zefirului, identificat în CF Bistrița nr. 85751

9. Proiect de hotărâre privind definitivarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Bistriţa a imobilului-teren situat în localitatea componentă Viișoara nr. 1G, înscris în CF Bistriţa nr. 78248 și stabilirea situației juridice a obiectivului de investiții „Capelă mortuară”, edificat pe acesta de către Municipiul Bistrița

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat între Municipiul Bistrița și Societatea TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATION S.A., pentru terenul proprietate privată a municipiului Bistrița, situat în Bistrița, str. Gării nr. 2, având ca obiect extindere sediu

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și societatea RCS & RDS S.A. pentru amplasare echipamente pentru stații de comunicații mobile ușoare pe coșul de fum al fostei centrale termice din Bistrița, str. Zefirului nr. 1

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind contractele de concesiune încheiate de către Municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice, pentru terenuri cu diferite destinații

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare” în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuinţe colective în regim de înălţime S+P+3E+ER cu accente de P+6E, cu spatii comerciale la parter”, în municipiului Bistriţa, str. Ion Căianu nr. 2-4

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spaţii comerciale, sistematizare pe verticală, amenajări exterioare, accese, parcaje, totem panouri publicitare”, în intravilanul municipiului Bistriţa, str.Andrei Mureşanu, nr. 7-9

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea în anul 2020 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa, pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute în România

17. Proiect de hotărâre privind retragerea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Bistrița” domnului Mitrea Miron Tudor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării la intrările/ieşirile din unitatea administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa de indicatoare cu denumirile istorice ale oraşului: NÖSA – indicator independent, alături de indicator trilingv: Bistriţa, Bistriz, Beszterce

19. Diverse