Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 10 iunie 2020, ora 14.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a șase imobile-teren proprietate a Municipiului Bistriţa, care formează strada Remus Cristian Bucur, în vederea înscrierii străzii în domeniul public al municipiului Bistriţa

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Bistrița a imobilului, teren și construcție, aferent cimitirului municipal vechi și capelei mortuare situate în Bistrița, str. Tărpiului

4. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor facilități privind anumite taxe locale stabilite pentru ocuparea temporară a domeniului public al municipiului Bistrița

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “BISTRIȚA 2030”, care va beneficia de finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.126/02.08.2018 privind aprobarea Proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect