Ședință CL Bistrița

Se convoacă de îndată Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 15 iulie 2020, ora 10.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

1. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special domnului viceprimar Cristian Marius Niculae, să voteze pentru modificarea, prin Actul adiţional nr. 3, a Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare şi transfer al deşeurilor municipale, inclusiv deşeuri periculoase din deşeuri menajere şi managementul staţiilor de transfer şi al centrelor de colectare din judeţul Bistriţa-Năsăud, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în Judeţul Bistriţa-Năsăud.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sprijin pentru persoanele vulnerabile”, în cadrul Programului POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.