Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 29 septembrie 2020, ora 11.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și UAT Municipiul Bistrița

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.127/09.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport în localitatea componentă Slătinița, Municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor legate de proiect