Ședință CL Bistrița, online

Dispoziție pentru modificarea și completarea dispoziției privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 27 martie 2020, ora 10.00

ART.I. – Se modifică articolul 1 al Dispoziției nr.71/19.03.2020 privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistrita, în ședință ordinară, și va avea următorul cuprins:

”ART.1. (1) Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de27 martie 2020, ora 10,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare.

(2) Se completează ordinea de zi cu următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al municipiului Bistrița prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

ART. II. Articolul 2 rămâne nemodificat.