Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 18 aprilie 2019, ora 10.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019 şi estimat pe anii 2020-2022

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. pe anul 2019

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, pe anul 2019 şi estimat pe următorii 2 ani

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii imobilului teren în suprafață de 200 mp, situat în municipiul Bistrița, str. Păcii nr. 2, identificat în CF 83291, nr. top 93/41/2, din proprietatea publică a municipiului Bistrița în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud