Ședință de îndată a CL Bistrița

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţă de îndată, în data de 21 martie 2019, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, aferent Complexului Sportiv Polivalent din localitatea componentă Unirea și transmiterea în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud a trei loturi