Ședință de îndată CL Bistrița

Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă de îndată, în data de 21 mai 2019, ora 15,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Consolidarea şi modernizarea corpului A (corp liceu), Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, Bulevardul Republicii nr. 8”

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU