Ședință de îndată CL

Se convoacă de îndată Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 13 aprilie 2021, ora 16,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.54/25.03.2021 pentru aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor neeligibile care nu se finanţează prin Programul de Construcţii de Locuinţe Sociale şi de Necesitate pentru obiectivul de investiţii „Blocuri de locuinţe cu destinaţia de locuinţe sociale, Viişoara etapa II-Municipiul Bistriţa”

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru transmiterea unei oferte de preț în vederea achiziționării imobilului, construcții și teren, situat în Bistrița, Bulevardul Independenței nr.30, identificat în CF Bistrița nr.83724, proprietate a Uniunii Comunelor Grănicerești Năsăudene, în vederea înființării unui campus educațional

3. Informare cu privire la înaintarea unei cereri către Ministerul Culturii de trecere a imobilului-construcții și teren aferent, situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Republicii nr.39, din domeniul privat al Statului şi administrarea RADEF „Româniafilm”, în domeniul public al Municipiului Bistrița și administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița, şi acordul consiliului local în acest sens