Consiliul Local Bistrița, ședință extraordinară, 4 aprilie

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrița sunt convocați la ședința extraordinară programată pentru data de 4 aprilie 2019.

Ședința va începe la ora 14.00, se va desfășura în sala mare de ședințe a Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală nr. 6, iar ordinea de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare și exploatare a pajiştilor permanente aflate în proprietatea publică a municipiului Bistriţa.