Simpozion Veraikon

Icoana este transfigurare a materiei, este materie străbătută de har în această accepțiune a Schimbării la Față a Mântuitorului, unde trupul Său face cunoscut lumii strălucirea slavei dumnezeiești. Icoana nu reprezintă umanitatea sau dumnezeirea Mântuitorului, ci împreuna lor existență și lucrare. Și aceasta punând accentul pe unirea desăvârșită a celor două naturi în persoana Mântuitorului.

Evanghelia este icoana verbală a Mântuitorului, după cum icoana este cuvântul Lui în imagine. „Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să se îndumnezeiască” prin har, iată temeiul pe care sfântul Ioan Damaschin îl oferă lumii: „dacă Invizibilul s-a făcut vizibil în carne, poți executa imaginea Celui care a fost văzut”. Icoana propune o contemplare transfigurată de har. Ea cere ochiul curat de care vorbește Mântuitorul. Ochi pe care lumina harului îl sfințește și îl înnobilează din interior, făcându-se omului mântuire.

Simpozionul are loc în perioada 5 – 20 septembrie, 2019, la Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi cu participarea artiștilor: Gabriela Drinceanu, Sabin Drinceanu, Dorin Macovei, Ion Mihalache, Radu Prisacaru și Adrian Vertic.