Start instrucție în 2020

Anul de instrucție 2020 la Brigada 81 Mecanizată ”General Grigore Bălan” s-a deschis oficial luni, 13 ianuarie 2020, cu o ceremonie militară la care a participat comandantul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, generalul maior doctor Virgil-Ovidiu Pop, militarii din cadrul comandamentului brigăzii, a subunităţilor de brigadă, a Batalionului 812 Infanterie
„Bistrița” şi a Batalionului 405 Sprijin Logistic „Năsăud”.

După primirea raportului, trecerea în revistă a formaţiei şi salutul Drapelelor de Luptă, toţi cei prezenţi au intonat Imnul Naţional al României, într-un cadru solemn.

În continuare, a fost oficiat serviciul religios, urmat de cuvântul locţiitorului comandantului Brigăzii 81 Mecanizată, colonel doctor Ioan-Marian Cristurean care a subliniat realizările şi modul de îndeplinirile a sarcinilor şi misiunilor încredinţate Brigăzii 81 Mecanizată în anul de instrucţie 2019 şi a evidenţiat obiectivele de instrucţie pentru acest an.

În alocuţiunea sa, comandantul Diviziei 4 Infanterie „GEMINA”, generalul maior doctor Virgil-Ovidiu Pop a felicitat personalul din brigadă pentru rezultatele foarte bune obţinute în anul 2019, subliniind faptul că anul de instrucţie 2020 va fi un an al provocărilor, efectivele marii unităţi fiind implicate într-o serie de activităţi de pregătire complexe în
parteneriat cu aliaţii.

În încheierea cuvântului său, a urat succes militarilor în noul an de instrucţie, menţionând că obiectivele şi standardele de performanţă atinse trebuie menţinute la un nivel ridicat.

Activitatea s-a încheiat cu defilarea efectivelor.

OFIŢER  CU INFORMAREA ŞI RELAŢIILE  PUBLICE AL BRIGĂZII 81 MECANIZATĂ
„General GRIGORE BĂLAN”

Căpitan Andreea-Maria MUREŞAN