Stop abuzurilor în învățământ

Stop abuzurilor ISJ, instituție care trebuie depolitizată și profesionalizată! Dacă nu,  desființată! Evaluările discreționare pentru gradațiile de merit din învățământ trebuie să înceteze!

Am solicitat o poziție publică din partea Ministerului Educației și Cercetării cu privire la modul de evaluare din cadrul procedurii de acordare a gradației de merit profesorilor.

Evaluarea anuală și acordarea gradației de merit reprezintă mecanisme eficiente care, pe deoparte stimulează performanța și creșterea calității actului didactic, iar pe de altă parte, reprezintă un instrument de evaluare care are rolul de a semnala eventualele aspecte   care trebuie îmbunătățite.

Am primit solicitări și petiții din partea colegilor profesori care mi-au semnalat faptul că aceste evaluări sunt netransparente și subiective. Punctajele, de cele mai multe ori, erau acordate nejustificat, iar deciziile evaluatorilor erau dificil de contestat.

Dacă ne dorim evaluări corecte care să stimuleze meritocrația și performanța, atunci Ministerul Educației trebuie să ia măsuri urgente!

În ultima perioadă, cazul profesorului Vălean, din Bistrița, a ajuns în atenția opiniei publice. La fel și cazul profesorului de limba română Doina Macarie, care a contestat punctajul obținut în cadrul evalării privind gradația de merit suspectând de rea credință pe inspectorul de specialitate.

Am propus Ministerului ca evaluările cu privire la gradațiile de merit să se realizeze pe modelul examenelor naționale: ca la Bacalaureat, corectarea sa aibă loc în județe diferite! Astfel, vom avea un prim pas pentru onestitate și obiectivism!

Într-o discuție cu Ministrul Educației, Monica Anisie, am căzut de acord că soluția evaluărilor inter-județene ar putea fi soluția care se va implementa în metodologia pentru a combate abuzurile evaluatorilor.

Așadar, aștept un răspuns oficial din partea Ministerului! Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și trebuie să lupătm mai mult pentru drepturile și interesele legitime ale profesorilor, pentru corectitudine și pentur onestitate!

Prof. Cristina Iurișniți,

Deputat USR în Parlamentul României

membru în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

președinte al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați