Vaccinare antirabică

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud informează populația județului că, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016, se desfășoară campania de vaccinare antirabică a carnasierelor domestice (câini și pisici).

Proprietarii sau deținătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, au obligația identificării acestora prin microcipare, în conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 1/15.01.2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. Câinii nou-născuți se identifică în primele 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice al acestora.

În cursul campaniei de vaccinare 2020-2021 au fost vaccinați un număr de 39725 câini și 9672 pisici.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud a achiziționat dozele de vaccin necesare desfășurării acestei acțiuni care sunt oferite gratuit medicilor veterinari de liberă practică, de la Circumscripțiile sanitare veterinare de asistență din județ. Costul identificării prin microcipare se suportă de către proprietarii de animale.

Proprietarii și deținătorii de câini și pisici au următoarele obligații:

  • de a se prezenta la sediile circumscripțiilor sanitare veterinare de asistență în a căror rază își au domiciliul, în vederea luării în evidență și a catagrafierii;
  • să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice;
  • să dețină un carnet de sănătate al animalului, în care să se evidențieze acțiunile imunoprofilactice antirabice și tratamentele efectuate;
  • să respecte dispozițiile Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistrița-Năsăud, privind interdicţiile de mişcare a câinilor în afara curţilor;
  • să anunțe imediat medicului veterinar orice mușcătură produsă la om de către câinii aflați în proprietatea sau îngrijirea lor, precum și orice modificare a comportamentului acestora.

Nerespectarea dispozițiilor cu referire la vaccinarea obligatorie a carnasierelor domestice și microciparea câinilor, prevăzute de legislația în vigoare, se sancționează contravențional cu amendă de la 1000 la 3000 lei. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor oficiale efectuate în cursul anului 2021 au fost aplicate un număr de 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 9000 lei și 8 avertismente.

DIRECTOR EXECUTIV, Dr. Romulus BIȚA